Heart And Soul Song And Lyrics (Download Now)

Heart And Soul Song And Lyrics Is Available Here For You To Listen And Download.

Heart And Soul Song Lyrics

Iisa ang puso ko at ito’y para sa ‘yo
Kailan ma’y hinding-hindi sa ‘yo magbabagoMaging ang puso pati na’ng kaluluwa
Ay kaya kong ibigay sa ‘yo dahil mahal kita
Kahit na kailanman, ikaw lang at walang ibaAko ang kanlungan ng iyong pagmamahal
Sa init at lamig ay ‘di ka iiwanan


Ang mga bituin, gagawin kong ilaw
Nang lalong magningning, pag-ibig kong sa ‘yo lamangWala akong mahihiling basta’t kapiling ka
Sa akin ang pag-ibig mo’y tunay na langit

naMaging ang puso pati na’ng kaluluwa
Ay kaya kong ibigay sa ‘yo dahil mahal kita
Kahit na kailanman, ikaw lang at walang ibaAko ang kanlungan ng iyong pagmamahal


Sa init at lamig ay ‘di ka iiwanan
Ang mga bituin, gagawin kong ilaw

Nang lalong magningning, pag-ibig kong sa ‘yo lamangAko ang kanlungan ng iyong pagmamahal
Sa init at lamig ay ‘di ka iiwanan
Ang mga bituin, gagawin kong ilaw
Nang lalong magningning, pag-ibig kong sa ‘yo lamang

ENGLISH VERSION OF HEART AND SOUL SONG

My heart is one and it is for you
Iisa ang puso ko at ito’y para sa ‘yo

You will never change
Kailan ma’y hinding-hindi sa ‘yo magbabagoEven the heart as well as the soul
Maging ang puso pati na’ng kaluluwa

I can give it to you because I love you
Ay kaya kong ibigay sa ‘yo dahil mahal kita

Even if ever, it’s just you and no one else
Kahit na kailanman, ikaw lang at walang ibaI am the refuge of your love
Ako ang kanlungan ng iyong pagmamahal

In the heat and cold you will not be left behind
Sa init at lamig ay ‘di ka iiwanan

The stars, I will make light
Ang mga bituin, gagawin kong ilaw

When it shines brighter, I love only you
Nang lalong magningning, pag-ibig kong sa ‘yo lamangI have nothing to ask for as long as you are with me
Wala akong mahihiling basta’t kapiling ka

To me, your love is truly heaven
Sa akin ang pag-ibig mo’y tunay na langit naEven the heart as well as the soul
Maging ang puso pati na’ng kaluluwa

I can give it to you because I love you
Ay kaya kong ibigay sa ‘yo dahil mahal kita

Even if ever, it’s just you and no one else
Kahit na kailanman, ikaw lang at walang ibaI am the refuge of your love
Ako ang kanlungan ng iyong pagmamahal

In the heat and cold you will not be left behind
Sa init at lamig ay ‘di ka iiwanan

The stars, I will make light
Ang mga bituin, gagawin kong ilaw

When it shines brighter, I love only you
Nang lalong magningning, pag-ibig kong sa ‘yo lamangI am the refuge of your love
Ako ang kanlungan ng iyong pagmamahal

In the heat and cold you will not be left behind
Sa init at lamig ay ‘di ka iiwanan

The stars, I will make light
Ang mga bituin, gagawin kong ilaw

When it shines brighter, I love only you
Nang lalong magningning, pag-ibig kong sa ‘yo lamang

Gershon Sogbokey(CrownAngel)
Gershon Sogbokey(CrownAngel)https://ethstudios.net
I am Gershon Selorm Sogbokey, widely known as CrownAngel, my passion for writing comes out of love for my audience and profession, I am a multitasking person, I do voice overs, video editing, writing, web designing, and vlogging. I am the General Manager of Eth Studios. Follow me on all social media platforms @Gershon Sogbokey. For inquiries, call 0547643530 or email: gershon0853@gmail.com.

Latest articles

Related articles

error: Copyrighted Content!!!